ПАТРИАРХА̀ЛНОСТ

ПАТРИАРХА̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от патриархален. — Нямам сили да се сдържа,.. когато си помисля, че се намират хора, дето искат да разрушат душата на българина, да ограбят оная патриархалност в отошенията между българите. К. Георгиев, ВНП, 12. Вкъщи по онова време царуваше патриархален дух. Впоследствие тая патриархалност постепенно отпадна. СбЦГМГ, 131. Бащата на семейството стана патриарх в къщата си,.. Сичкото това произхожда постепенно и след време патриархалността се преобразява в деспотизъм. Знан., 1875, бр. 24, 366.

Списък на думите по буква