ПАТРИАРХА̀ЛНОФЕОДА̀ЛЕН

ПАТРИАРХА̀ЛНО-ФЕОДА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е патриархален и феодален. В югозападните райони на Нигерия към края на ХIХ в. господствували патриархално-родови и патриархално-феодални отношения. Л. Мелнишки, Н, 21.

Списък на думите по буква