ПАТРИА̀РХИЯ

ПАТРИА̀РХИЯ ж. Остар. Църк. Патриаршия; патриархат2. Връщаме се в полите на Царевец и посещаваме митрополията — старата българска патриархия. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 169. Смъртта на Илариона Търновски и неговите 10 хиляди лири ..

ще да родат догматически въпрос между екзархията и патриархията. Хр. Ботев, Съч. 1929, 305. Случайно намерихме акта за отцепванието на търновчаните от гръцката патриархия и за отричанието им от гръцкия владика Григория. Г, 1863, бр. 3, 20-21.

— Гр.πατριαρχία.

Списък на думите по буква