ПАТРИА̀РХОВ

ПАТРИА̀РХОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Който е на патриарх. Това беше приготвено за императора писмо,.., което очакваше само подписа патриархов. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 203. Българските представители, които .. не можеха да приемат безусловно оня патриархов проект, следваха да отиват в Патриархията за съвещание. Св. Миларов, Н, 1883, кн. 2, 152. Имало е и тогава кой да отвори очите на турците .. и да им даде да разумеят неоснователността на патриарховото възражение. Ив. Шишманов, СбНУ ХVIII, 306.

Списък на думите по буква