ПАТРИА̀РШЕСТВУВАНЕ

ПАТРИА̀РШЕСТВУВАНЕ ср. Рядко. Остар. Отгл. същ. от патриаршествувам.

Списък на думите по буква