ПАТРИАРШЍСТ

ПАТРИАРШЍСТ м. Истор. Църк. Лице, което и след учредяването на Българската екзархия в 1870 г. признава върховенството на гръцкия патриарх, вместо на екзарха. Там имаше няколко патриаршески села. За разлика от други патриаршисти, те не признаха българската екзархия. Българи са, но не се решиха да се откажат от гръцката патриаршия. Д. Талев, ГЧ, 270. Доколко било силно влиянието на Патриаршията върху съзнанието на хората, се вижда и от обстоятелството, че дори добрият българин, бащата на Димитър, бил .. патриаршист. Хр. Бръзицов, НЦ, 230. Не българите убиваха съжителите си, а турски бабаити лишиха от живот неколцина невинни българи и куцовласи патриаршисти. Пряп., 1903, бр. 28, 1. Турското правителство е умеело да използува всеки момент, за да се явят отцепници патриаршисти. РН, 1910, кн. 8-9, 221.

— Друга (остар.) форма: патриархѝст.

Списък на думите по буква