ПАТРИА̀РШИЯ

ПАТРИА̀РШИЯ ж. 1. Църква или църковна област, начело на която стои патриарх, която се ръководи от патриарх. Тука пръв път бе служил литургия първият патриарх на възобновената чрез Асеневата политическа мъдрост Българска патриаршия. Ив. Вазов, Съч. XIV, 8. Страхът .. накара ги да се откажат от своите дотогавашни колебания и да прогласят отцеплението на българската църква от патриаршията. К. Величков, ПССъч. VIII, 268. — Добре де, ама ти за патриаршията ли си или за независимата българска църква? Ст. Дичев, ЗС II, 324. Византийското правителство признало на Петър титлата цар,

съгласило се с независимостта на българската църква, която била превърната в патриаршия. Ист. X и XI кл, 53.

2. Управление, управа, ръководство на такава църква или църковна област. Отгоре на площта се издигаха царските палати — старият и новият — и палата на патриаршията. Ив. Вазов, Съч. XIV, 34. Първата работа на епископа .. е била да събере от паството сумата, що е заплатил на патриаршията. Б. Пенев, НБВ, 9. Когато в 1844 г. цариградските българи успяват да спечелят Високата порта в полза на Неофит Бозвели като кандидат за български владика, патриаршията взима тутакси мерки, за да бъде осуетено това назначение. М. Арнаудов, БКД, 16. На следната [1861] година при голямо тържество карловци изгарят писмото, с което Цариградската патриаршия отлъчвала .. българската църква. Ив. Унджиев, ВЛ, 30. Вселенската патриаршия е съобщила на критския митрополит искането на Портата досежно неговото отзоваване. БД, 1909, бр. 13, 3.

3. Сградата, в която се намира управата на такава църква начело с патриарх. Къщата ни се намираше под патриаршията, та от мига, в който отделих себе си от света и възкликнах: "Аз съм!" — станах свидетел на много събития и в царския дворец, и в патриаршеския клир. Ем. Станев, А, 8. Симеон беше наминал покрай патриаршията и в разговор със секретаря на патриарха някак случайно и между другото му разказа за разправията си с кападокийския принц. А. Гуляшки, ЗВ, 68. В патриаршията са беше събрал гръцкият синод. С, 1872, бр. 32, 254.

— От гр. πατριαρχία. — Друга (остар.) форма: патриархѝя.

Списък на думите по буква