ПАТРИКАНА̀

ПАТРИКАНА̀ ж. Остар. и диал. Патриаршия. Тук му е мястото да спомена един неотдавнашен разговор, станал между наша милост и един старец, заслуживши много и премного по църковната ни разпра с вселенската патрикана. Ст. Заимов, М III, б. с. — Как мислиш, кир даскале, ще излезе ли нещо от борбата на българите против патриканата? Цв. Минков, МЗ, 80. Фенерската патрикана няма право да кара българите да ѝ робуват насилствено. Ф. Велев, КР (превод), 11. Пловдивските блъгаре поддръжат сегашний си владика.., зачтото той ся отвръли от Патриканата. АНГ I, 243.

— От гр. πατρίκιος и перс. през тур. patrikhane.

Списък на думите по буква