ПАТРИМОНИА̀ЛЕН

ПАТРИМОНИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който се отнася до патримониум.

— От фр. patrimonial.

Списък на думите по буква