ПАТРИМО̀НИУМ

ПАТРИМО̀НИУМ, мн. няма, м. Книж. Наследство, наследствен имот, получен по бащина линия или от други родови предходници; патримоний. // Разш. Наследство, наследие. А сме и народ млад, неуморен, неизхабен в сравнение със старата Италия, която отдавна е дала своя Данте, своя Винчи .. и стотици други учени, живописци.., станали част от патримониума на човечеството. Б. Болгар, ОП, 127.

— Лат. patrimonium.

Списък на думите по буква