ПАТРИОТА̀РСТВАМ

ПАТРИОТА̀РСТВАМ, ‑аш и ПА?РИ?ТА̀?СТВУВАМ, ‑аш, несв., непрех. Неодобр. Рядко. Проявявам се, държа се като патриотар, проявявам патриотарство. патриотарства се, патриотарствува се безл. Изкуството трябва да има облика и характера на страната, в която се заражда. Естествено, не би трябвало да се патриотарствува с него — една крайност, която уронва престижа му. Р, 1927, бр. 252, 3.

Списък на думите по буква