ПАТРИОТА̀РСТВАНЕ

ПАТРИОТА̀РСТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Неодобр. Отгл. същ. от патриотарствам.

Списък на думите по буква