ПАТРИОТА̀РСТВО

ПАТРИОТА̀РСТВО, мн. няма, ср. Неодобр. Проява, поведение на патриотар; патриотарщина. Не само някои от мъждукащите още прогресивни вестници.., но и някои по-разумни люде от властвуващите .. партии .. осъдиха рязко това буйствуващо и срамно патриотарство на родозащитниците. Т. Генов, ДОД, 91. Опиянени от късогледо патриотарство, правителствата и на трите съюзни държави бяха упорити максималисти в своите претенции. К. Константинов, ППГ, 236.

Списък на думите по буква