ПАТРИОТА̀РСТВУВАНЕ

ПАТРИОТА̀РСТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Неодобр. Патриотарстване.

Списък на думите по буква