ПАТРИОТА̀РЩИНА

ПАТРИОТА̀РЩИНА, мн. няма, ж. Неодобр. Рядко. Патриотарство.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква