ПАТРИОТЍЧЕН

ПАТРИОТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е проникнат, овладян от патриотизъм, който проявява патриотизъм; патриотически. Като патриотичен търговец и индустриалец, приел новата власт и промяната .. със съзнанието, че всичко това е неизбежен ход на историята, той се показа по-гъвкав, отколкото можеше да се предполага. Ив. Мартинов, СНУ, 50-51. Правителството на патриотичното офицерство .. национализира и възстанови законното право на египетския народ над Суецкия

канал. Ив. Мирски, ПДЗ, 173. Правителството се съвещаваше и взе решение из цялата страна да започне голяма антируска кампания: да се образуват патриотични дружества за борба срещу .. руското влияние в страната. В. Геновска, СГ, 515.

2. Който е проява, израз на патриотизъм или е породен от патриотизъм; патриотически. Със спомените за миналото се е поддържало бодро през вековете патриотичното чувство у българския народ. Ст. Михайлов, БС, 100. Патриотичните подбуди на редактора обаче не са достатъчни, за да осигурят по-продължителен живот на вестника. Ив. Унджиев, ВЛ, 28. Баща му .. бил опълченец и поборник — човек сиромах и полуграмотен, но любител на патриотичната книжнина. Ив. Богданов, СП, 342. От месеци .. оглушаваха сокаците на града със своите закани срещу султана, със своите гръмогласни патриотични песни. Ст. Дичев, ЗС I, 166. Вазов разбира .. огромната разлика, която дели епохата на Възраждането с нейния бурен патриотичен патос от епохата след Освобождението с нейния дребнобуржоазен кариеризъм. П. Пенев, Т, 1954, кн. 4, 12. Патриотична организация. Патриотични лозунги.

— От гр. πατρίωτικός, лат. patrioticus 'отечествен'през фр. patriotique.

Списък на думите по буква