ПАТРИОТЍЧЕСКИ

ПАТРИОТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Патриотичен. В името на тая любов ние развиваме своето "Знаме" и .. подаваме ръката си на сяка една честна и патриотическа душа. Хр. Ботев, Съч. 1929, 142. По съдържанието си Каравеловите повести могат да се разделят на патриотически и нравоописателни. К. Величков, ПССъч. VIII, 50. Внезапен патриотически възторг облада всекиго. Ив. Вазов, Съч. XXII, 107. Мисля, че ще изпълним един патриотически дълг към българския народ, ако дадем гласност на тия във висша степен важни .. документи. Ал. Константинов, Съч., 85.

— П. Р. Славейков, Габровското училище и неговите първи попечители, 1866.

ПАТРИОТЍЧЕСКИ

ПАТРИОТЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. патриотически; патриотично. Всичко тук в научните и политическите среди, патриотически и славянофилски надъхани, го възхищава и поощрява за работа в родината. М. Арнаудов, БКД, 19.

Списък на думите по буква