ПАТРЍСТИКА

ПАТРЍСТИКА, мн. няма, ж. Рел. 1. Християнска догматическа философия, съвкупност от теологическите, философските и политико-социологическите доктрини на християнските мислители от II до VIII век.

2. Християнска богословска наука за живота и учението на отците на църквата.

— От фр. patristique.

Списък на думите по буква