ПАТРИЦИА̀НСТВО

ПАТРИЦИА̀НСТВО, мн. няма, ср. Книж. 1. Събир. Патрициат. Партията на "казионните" се образува на първо време именно от недоволници от това доморасло патрицианство. С. Радев, ССБ I, 475.

2. Достойнство, положение на патриций.

Списък на думите по буква