ПАТРОЛО̀ГИЯ

ПАТРОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. 1. Дял от богословието, изучаващ биографията, делата и произведенията на отците на християнската църква; патристика.

2. Сборник от съчиненията на Отците на църквата.

— М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква