ПАТРОНА̀Ж

ПАТРОНА̀Ж м. Книж. 1. Обикн. с предл. под. Покровителство, подкрепа на патрон2 (във 2 знач.) по отношение на отделно лице или действие, проява и под. Студентите от корпорацията "Хан Крум" пируваха в едно бирхале.., а студентите от корпорациите под патронажа на хановете Кардам и Тервел имаха вкус към салонни прояви и бяха комбинирали пиенето си с флирт, танци и джазова музика. Д. Димов, Т, 103-104. Грамадни афиши съобщават из цялата околност за събитието: зрелище под патронажа на префекта. К. Константинов, ПЗ, 117. Николай Казаков възнамерява да уреди в близко време изложба под патронажа на Съюза на писателите. Отеч., кн. 10, 44.

2. Работа, дейност за оказване на редовна, постоянна морална или материална подкре‑

па за здравно или материално подпомагане на болни, малки деца и възрастни хора. След откриването на заболелия чрез системни посещения в дома му (патронаж) се вземат необходимите хигиенни мерки за предпазване от разпространение на туберколозната инфекция. Л. Митов и др., ВБ, 104. // Институция, учреждение, което се занимава с такава работа, дейност.

— Фр. patronage.

Списък на думите по буква