ПАТРОНА̀ЖЕН

ПАТРОНА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Книж. Който се отнася да патронаж. Патронажните грижи за новороденото се оказват особено полезни. Ив. Вапцаров и др., ДБ, 40. За предстоящите световни студентски игри в София е създаден патронажен комитет. ВН, 1960, бр. 2742, 1. Болните се посещават от патронажна сестра.

Списък на думите по буква