ПАТРОНА̀Т

ПАТРОНА̀Т м. 1. Истор. В древния Рим — форма на покровителство, закрила, която се осъществява от патрона1, обикн. патриций, по отношение на зависимите от него малоимотни или непълноправни граждани.

2. Разш. Книж. Рядко. Покровителство; патронаж.

— От лат. patronatus през нем. Patronat или рус. патронат. — От М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква