ПАТРОНДА̀Ш

ПАТРОНДА̀Ш м. Патронташ. Носеше сива аба и сиви потури, а връз червения му пояс беше препасан патрондаш. Й. Йовков, ВАХ, 143. Под дрехата се показа револверен патрондаш от сив брезент. Ем. Станев, ИК III, 30. През рамото му бяха кръстосани два патрондаша. Д. Спространов, ОП, 198.

Списък на думите по буква