ПАТРОНЍМ

ПАТРОНЍМ, мн. ‑и, след числ. ‑а, м. Езикозн. 1. Родово, племенно, семейно или поселищно име, което е от име на предшественик по мъжка линия, от баща.

2. Бащино име.

— От гр. πατηρ 'баща' + ΐ̀νομα 'име'.

Списък на думите по буква