ПАТРОНТА̀Ш

ПАТРОНТА̀Ш, мн. ‑и, след числ. ‑а, м. Специален кожен или платнен пояс или презрамка с гнезда за нареждане и носене на патрони. — На друга страна .. стои Яне Сандански — .. Цяла мрежа каиши кръстосват гърдите му: патронташи, голям револвер, светла кама и широк ятаган. П. К. Яворов, Съч. II, 98-99. Той извади оттам още три .. пушки една след друга. Сетне извади и четири патронташа. По тях бяха наредени един до друг по около тридесет патрона с лъскави пиринчени гилзи. Д. Талев, ПК, 518. Вдигнах пушката, но ремъкът се закачи в някакво копче,.. Прицелих се още веднъж — сега пък патронът излезе ялов. Погледнах в патронташа, патроните бяха направени от такава тънка хартия, че сачмите се изливаха на земята. И. Петров, ОЗап., 10.

— От нем. Patronentasche. — Друга форма: патронда̀ш.

Списък на думите по буква