ПАТРО̀НЧЕ

ПАТРО̀НЧЕ ср. Умал. от патрон2. — Имаш ли патрончета? — попита той [дядо Мирю]. Извадих от джоба си малките патрончета, със сини, книжни гилзи над медната, широкодънна чашка и му ги подадох. Ем. Станев, ЯГ, 8. — За мене не се грижете. Аз си имам гръцка карабинка с двесте патрончета! — похвали се не без щестлавие домакинът. Г. Караславов, ОХ IV, 429.

Списък на думите по буква