ПАТРУ̀Л

ПАТРУ̀Л м. 1. Воен. Подвижен въоръжен отряд от двама или повече души за пазене, охрана на даден обект, район или на военна единица, или за разузнаване. Зададоха се към кръчмата двама румънски войници — нощният патрул. Й. Йовков, Разк. I, 124. Мъртвило. Само отвреме навреме отекват тежките стъпки на военния патрул. К Странджев, ЖБ, 106. По улиците гъмжеше от навалица — патрули в пълно въоръжение, които отиваха да заемат постовете си. Д. Димов, Т, 444. Преди да излезе на главната улица, спря го патрул. Пак трябваше да дава обяснения защо носи ловджийската пушка. Ем. Станев, ИК III, 196-197. Пратиха патрул да разузнае дали в селото няма войска, която да ги нападне и излови. К. Петканов, МЗК, 266. Настъпле‑

нието временно се преустанови — трябваше да се форсира новата укрепена линия .. Щабовете усилено заработиха. Патрули се провираха напред.., пристигаха донесенията на заловените пленници. П. Вежинов, ВР, 253-254. Кавалерийски патрули. Полицейски патрул. // Въоръжено лице, което е на пост, охранява на определено място даден обект. — За тебе е опасно, може да те познаят — спря го командирът. — Но затова пък аз познавам много добре града, зная местата на заставите, патрулите и най-лесно ще се промъкна. Ем. Коралов, ДП, 26. На противошапната бариера не се виждаше никой, патрулът вероятно лежеше на сянка под крушата. Й. Радичков, ВН, 142. // Един или повече бойни кораби или самолети, чиято задача е да наблюдава и охранява обект в морето или в небесното пространство.

2. Разг. Обикн. в съчет. със съм, стоя, пращам, изпращам, назначавам и предл. в. Дежурство, служба на такъв отряд, група, лица. Част от войниците на Велковата дружина бяха в караул; останалите той ги прати в патрул из града, за да отсъствуват през време на позорната церемония на лагера. С. Радев, ССБ II, 40.

3. Двама души или неголяма група от хора, които изпълняват определени функции за наблюдение, контрол и охрана в определен район, местност, обикн. на обществени начала. Скоро те се намериха на булевард "Цар Освободител" със самотните измръзнали кестени и редичките минувачи, между които се мяркаха увитите в плътни, дебели дрехи фигури на патрулите от доброволните граждански отряди и милицията. Ив. Мартинов, СНУ, 34. Бе организиран нощен работнически патрул около фабриката и едва тогава Минев и Иван Филипов се сетиха, че през целия ден не бяха сложили нито залък в устата си. Ем. Манов, ДСР, 472.

— Фр. patrouille.

Списък на думите по буква