ПАТУ̀Л

ПАТУ̀Л м. Диал. 1. Плетен хамбар за неоронена царевица. Тя беше една от първостепенните тогавашни мушии, с .. дамове за добитъка, плевници, граждове, патули .. и стаи за работниците. Ц. Гинчев, ГК, 334.

2. Кош за държане на неоронена царевица (Н. Геров, РБЯ IV).

Списък на думите по буква