ПАТУ̀РИ

ПАТУ̀РИ само мн. Диал. Потури. Широкото дъно на патурите му се развяваше победоносно при всяко ново засиляне напред. Ив. Вазов, СбНУ II, 79. Той беше человек на четирийсет и девет години и два месеца.., с цилиндрически ален фес и в широкодънясти патури. Ив. Вазов, З, 7.

Списък на думите по буква