ПАУПЕРИЗА̀ЦИЯ

ПАУПЕРИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Масово обедняване на народа.

— От фр. paupérisation през рус. пауперизация.

Списък на думите по буква