ПА̀ФКАНЕ

ПА̀ФКАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от пафкам и от пафкам се.

Списък на думите по буква