ПА̀ФТИ

ПА̀ФТИ мн., ед. (рядко) па̀фта ж. Художествено изработен традиционен накит, обикн. две метални плочки, обикн. с орнаменти, за закопчаване на женски колан; чапрази. Сърмен колан със сребърни пафти пристяга тънкия ѝ кръст. З. Сребров, Избр. разк., 134. Гривната ще краси ръката на някоя кипра мома, а сребърните пафти ще стягат кръста на млада невеста и ще пращят и пукат по време на вито, кръшно хоро. Д. Спространов, ОП, 134-135. Пафти с апликации от седеф.

— От перс. през тур. pafta. — Друга (диал.) форма: па̀хта.

Списък на думите по буква