ПАХА̀РИЦА

ПАХА̀РИЦА ж. Диал. Дървена паница; пахарка.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква