ПАХА̀РКА

ПАХА̀РКА ж. Диал. Пахар; пахарица. — Стоене, чакай! .. кажи там на Дося да налее една пахарка от червеното... Той знае от кое. П. Незнакомов, ЖВ, 23.

Списък на думите по буква