ПАХА̀РЧЕ

ПАХА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Остар. и диал. Умал. от пахар. Много ще са маете, додето изядете едно пахарче чорба! У, 1871, бр. 1, 265.

Списък на думите по буква