ПАЦИЀНТ

ПАЦИЀНТ м. Болен, който се лекува при лекар, в лечебно заведение (по отношение на лекаря или на лечебното заведение). Човешкият организъм е сложен апарат и ако пациентът не помага на лекаря, лекарят мъчно може да установи причината на заболяването. Д. Кисьов, Щ, 453. При добрия вид на пациента си лекарят дори отхвърлил възможността да има туберкулоза. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 125.

— От лат. patiens, ‑entis 'търпящ, страдащ' през рус. пациент или нем. Patient. — В. Знаме, 1875.

Списък на думите по буква