ПАЦИЀНТКА

ПАЦИЀНТКА ж. Жена пациент. Зъболекарят имаше пациентки и от висшето общество, каквито .. при Иван не идваха никога. М. Гръбчева, ВИН, 203.

Списък на думите по буква