ПАЧ

ПАЧ, па̀чът, па̀ча, па̀чове, след числ. па̀ча, м. Нов. 1. Фарм. Многослоен пластир, напоен с активни съставки с медицинско или козметично предназначение.

2. Спец. Малка компютърна програма, чрез която се отстраняват грешки или се внасят нови възможности в друга програма.

— Англ. patch.

Списък на думите по буква