ПАЧА̀ВРИЧКА

ПАЧА̀ВРИЧКА ж. Умал. от пачавра.

Списък на думите по буква