ПА̀ЧИ

ПА̀ЧИ, ‑а, ‑е и (рядко) -о, мн. ‑и, прил. Патешки (в 1, 2 и 3 знач.). Ще се измътят девет нови патета. Кога почнат да носят и те, на ден ще събираме по една кошница пачи яйца. А. Каралийчев, ПС I, 175. Запазени са и пачите пера, с които поетът е писал, преди да бъдат открити стоманените писци. Г. Караславов, Избр. съч. III, 236. Моите жълти обувки ги разсмивали — приличал съм им бил на човек с пачи крака. А. Христофоров. О, 82. Питомни патици с приглушен врясък в пачи ред напредваха към воденицата. З. Сребров, Избр. разк., 12. С неговия пачи мозък той разсъждавал .. тъй: защо Лиляна, след като била задържана в полицията през лятото, са я пуснали, без да я съдят. В. Нешков, Н, 131-132. Паче гнездо.

◊ Па̀ча трева1. Бот. Широко разпространено едногодишно тревисто растение от семейство лападови, с полегнало стъбло и бледорозови цветове, което е ценна пасищна трева и се използва за затревяване и като билка. Polygonum aviculare. Другарите му, налягали край него, гледаха с жадни очи полето и скубеха пачата трева от нямане какво друго да правят. Ем. Станев, ИК III, 185. Тук имаше един правоъгълен мегдан, някога настилан с речен чакъл, сега обрасъл в пача трева. Г. Мишев, ЕП, 243. Па̀ча трева2. Растение троскот. Пачи крак1. Широко разпрастранена ядивна гъба с фуниевидна жълтооранжева гугла с дебели пластинки откъм долната страна. Cautharelus cibarius. Пачи крак2. Растение гарвански лук. Пачи крак3. Разг. Ситни, лъчеобразно разположени бръчки откъм външната страна на окото на човек.

? Гладя (галя, мажа, погалвам / погаля, поглаждам / погладя) с паче перо някого. Разг. Ирон. Обикн. във въпр. или отриц. изр. Отнасям се извънредно, прекалено внимателно, благосклонно към някого, дори когато поведението му не заслужава одобрение, похвала. — Знаеш ли, че това е първият разстрел на политически бунтовници у нас.. Той ще отприщи порой от "уза‑

конени" братоубийства.. — А ти какво искаш? Да бяхме ги погладили с паче перо? В. Геновска, СГ, 542. А такива като Темерутина няма да гладим с паче перо. С тях ще си дадем истинско сражение. Кр. Григоров, ТГ, 89. На девет вълци (на три кучета) <един> пачи крак. Разг. Употребява се, когато за нещо малко, незначително претендират мнозина. Насаждам / насадя на пачи яйца някого. Разг. Поставям някого в крайно неприятно, затруднено положение, създавам някому големи неприятности. — Насади ни наш Трифон на пачи яйца! Знаеш ли каква бригада ми е дал? Половината — старци, другата половина — деца! А. Гуляшки, СВ, 319. Насаждам се / насадя се на пачи яйца. Разг. Изпадам в крайно неприятно, затруднено положение, сам си създавам големи неприятности. — Какво направиха сестрите ми като се изжениха за чиновници? Станка и сега живее в една къщурка в Търново.. Пък за Иванка да не говорим. Тя се насади на пачи яйца, като взе смахнат даскал. Ем. Станев, ИК I и II, 245.

Списък на думите по буква