ПАЧЍИ

ПАЧЍИ мн., ед. (рядко) пачѝя, ж. Диал. 1. Крачол; пача2, пачавица1.

2. Украсени с гайтан краища на крачолите на панталоните в някои български мъжки носии.

— От тур. paça. — От Ив. Дуриданов и др., Български етимологичен речник, 1996.

Списък на думите по буква