ПА̀ЧИНА

ПА̀ЧИНА ж. Диал. Растение пача трева; кокоша трева, кокоша билка, кокошинка. Из прозореца се подаде .. клонче босиляк, което .. падна на калдъръма в зелената пачина. Ц. Гинчев, ГК, 241. Градината е зад големия зелен двор, покрит с дебела като черга пачина. Н. Каралиева, ЯЧ, 28.

Списък на думите по буква