ПА̀ЧКА

ПА̀ЧКА1 ж. 1. Неголям пакет, връзка от подредени еднородни, обикн. еднакви предмети. Явиха се тъмни личности, които нищо не работеха.., а вадеха от джобовете си огромни пачки с банкноти и бонове. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 292. После пачката с честитките се изсипваше в зелената пощенска кутия и приятелството тръгваше по света. С. Северняк, ИРЕ, 281. Смени очилата си с нови .. и измъкна от джоба си цяла пачка хартийки, тесни и дълги по размер, невероятно ситно изписани. П. Вежинов, НБК, 224. Преписването бе трудна работа .. На земята до него [Захарий] стоеше пачка пачи пера, добре подострени, чернилницата и торбичката със сух пясък. Вл. Свинтила, СЗЗ, 83. След като получи кожите, сортировчикът ги поставя на масата и почва да развързва пачките. П. Цветков и др., ТОП, 126. Пачка кибрит.

2. Метална рамка, кутийка, в която се поставят, нареждат определен брой патрони за зареждане в пушка или пистолет. Оставиха му пушка — къса рязана карабина, няколко пачки с патрони, манерка вода. П. Вежинов, ВП, 139. Петьо взе десет пачки. Една от тези пачки той пъхна в магазина на пушката. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 273. Взе в ръка пистолета, измъкна пачката, преброи патроните и я мушна отново. Д. Добревски, БКН, 187.

3. Спец. Част от общ пласт полезни изкопаеми, отделена с прослойки нерудни изкопаеми или обособена по качество. По състав пластовете на полезното изкопаемо могат да бъдат еднородни или пък разделени на отделни слоеве или пачки. Х. Паопйорданов и др., ПИ, 17.

— От пол. paczka през рус. пачка.

ПА̀ЧКА

ПА̀ЧКА2 Спец. Женски балетен костюм от къси, колосани прозрачни полички, облечени една върху друга. Момичетата облякоха бели платнени пачки, като помагаха една на друга да закопчеят копчетата си на гърба. Л. Галина, Л, 17.

Списък на думите по буква