ПАШКУ̀Л

ПАШКУ̀Л1 м. 1. Обвивка от плътно сплетени нишки, в която се затваря копринената буба преди да се превърне в какавида и от която се добива естествена коприна. По цели часове можеше да стои пред копринената буба, да гледа как точи свила, увива своя пашкул и става невидима зад пашкула. Й. Радичков, СР, 116. Друго е бубата. Чистичко животинче, гризе си кротко листенца, вие си пашкули. Тарас, СГ, 114. Покупката на пашкулите, разделянето им, продажбата на преждата, тъкането, продажбата на тъкани и дрехи — всичко се вършеше от различни майстори. А. Дончев, СВС, 20. От белите кехлибарени пашкули щяха да източат тънка като слънчев лъч копринена нишка. Д. Спространов, С, 86. Голямо развитие получило и копринарството — точене на пашкули. Ист. Х кл, 1951, 143.

2.Защитна обвивка на яйца и ларви на много видове насекоми и други безгръбначни животни, образувана от паяжина от секрет на жлезите им. За гъсениците например чистене по клоновете, пашкулите им, а когато се разпъплят — подпушване. Ив. Вазов, Съч. ХIХ, 61. Веднъж .. ни поведе към младата борова гора над гимназията да събираме гъсенични пашкули. Ст. Сивриев, ЗСБ, 257. Него [червея] пчелите хранят шест дни, тогава той ся увива в пашкул, а на двадесятий ден ся укрилява и изхвърка пчела. Д. Мутев, ЕИ, 74. Изпратеният пашкул е от пеперудата нощно пауново око (Saturnia pyri). ПН, 1932, кн. 4, 63.

3. Диал. Валмо, снопче от сбити, сплъстени влакна памук, вълна, коса и под. Тя .. стана, пооправи си кърпата, поотри си очите, поприбра си пашкулите зад ушите. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 44. При всяко трепване, косите ѝ.., със завит пашкул над челото, гъделичкат бузата на момъка. К. Константинов, СЧЗ, 12. Малко иска да знае Харитина, че пашкули неокосена трева ще останат да стърчат по чуждата ливада. А. Каменова, ХГ, 12. Косата ѝ преди се развяваше на дребни къдрици по лицето ѝ, а сега станала гъста, богата .. и разпадала по гръдите на тънки, дълги и хубави разкъдрени пашкуле. Н. Бончев, ТБ (превод), 52.

ПАШКУ̀Л

ПАШКУ̀Л2 м. Диал. Възкъса дреха.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква