ПАШКУ̀ЛЕН

ПАШКУ̀ЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и и -лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който се отнася до пашкул1. В пашкулената фабрика .. работят 120 момичета. ВН, 1961, бр. 2942, 4. В тия центрове само тук-там е била получена пашкулна реколта. Бълг., 1902, бр. 516, 3.

Списък на думите по буква