ПАШКУЛОПРОИЗВО̀ДСТВО

ПАШКУЛОПРОИЗВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Книж. Производство на копринени пашкули. Настояват за увеличаване на пашкулопроизводството, а не вземат .. мерки за разрастване на черничевите насаждения. НМ, 1958, бр. 90, 2.

Списък на думите по буква