ПАШО̀ВИЦА

ПАШО̀ВИЦА ж. Диал. Жена, съпруга на паша; пашовка, пашица. Когато бе [Захарий] свободен, посещаваше Юсреф паша. Пашовицата не отиваше на добре. Вл. Свинтила, СЗЗ, 388. — Кога да проводя за пръстена? — попита пашовица, щом се намести в кочията. А. Каралийчев, ПГ, 105.

Списък на думите по буква