ПАШО̀ВКА

ПАШО̀ВКА ж. Диал. Пашовица; пашица. — Хайде да му друснеш една, че да се порадва пашата, че да се уплаши пашовката. Д. Немиров, Б, 174. Сега пашовката бе на чифлика, който Юсреф имаше от баща си. Вл. Свинтила, СЗЗ, 380. Аз се възпротивих на това поканване на пашовката. Св. Миларов, СЦТ, 173. "Яно, моме Яно, / тебя не ти мяза / Лазара да йодиш, / най ти мяза, Яно, / пашовка да станеш." Нар. пес., СбНУ III, 33.

Списък на думите по буква