ПАШО̀ВСКИ

ПАШО̀ВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на паша̀, който се отнася до паша̀; пашов. По-нататък, покрай новопостроените магази за барута .. Софроний стигна до новия пашовски конак. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 245. Един мускал с гюлово масло му отвори вратите на бейските конаци, спечели му приятелството на пашовските синове. Л. Стоянов, Б, 23. Поп Груйо не са радвал .. в себе си от тая пашовска снизходителност. З. Стоянов, ЗБВ III, 260. Живее живот пашовски, като зема от мюлковете си богати доходи. Ил. Блъсков, КУ, 39.

Списък на думите по буква